MERITVE KAKOVOSTI ENERGIJE

Električna energija je postala pomemben dejavnik v marsikaterem podjetju. Njena kakovost pa je za nemoteno delo še kako bolj pomembna. Tega se še kako dobro zavedajo sami proizvajalci električne energije.

Kakovost električne energije se precej slabša, in sicer zaradi:

  • Uporabe sodobnih naprav, kjer se uporabljajo mikroprocesorji in druge elektronske naprave
  • Rasti števila naprav, ki posledično preveč obremenjujejo omrežje
  • Vgradnje sodobnih naprav na zastarele sisteme

Mi za vas opravimo meritve v primeru kakršnih koli motenj električnega sistema po standardu SIST-EN 50160, na osnovi katerih naredimo analizo omrežja ter vam predlagamo ugodno in optimalno rešitev.

Povpraševanje

Kako poteka meritev in kdaj jo je potrebno opraviti?

Sam namen meritve je preverjanje kakovosti. Kako pogosta je meritev je odvisno od samega merilnega mesta.

Na primer v mirnih stanovanjskih naseljih se meritve izvajajo redkeje kot nekje kjer se vršijo vklopi in izklopi velikih porabnikov. Tukaj je meritev pogostejša. Smiselno je, da se meritev opravi tudi v različnih letnih časih, saj je način trošenja zelo različen glede na letni čas.

Meritev opravimo najpogosteje v glavnih razdelilnih omarah. Po standardu se izvedejo enotedenske meritve, kar pomeni da analizator kvalitete energije priklopimo za cel teden, in opravimo analizo celotnega posnetka.

Če se pojavljajo težave samo na določenih porabnikih v sistemu, lahko opravimo tudi meritve samo na določenem manjšem odcepu ali razdelilcu. V tem primeru sicer ne moremo izvleči ugotovitev kvalitete energije za celoten objekt, lahko pa odkrijemo napake, ki se dogajajo pri določenem porabniku.

V večjih sistemih je sicer priporočljivo uporabljati stalen nadzor nas električno energijo – to imenujemo monitoring.

Pod večje ustanove sodijo bolnice, javne ustanove, tovarne. Na ta način dobimo pravočasno opozorilo o problemu in ga lahko odpravimo še preden nastane kakšna večja škoda.

P.E.: Dobja vas 195b
2390 Ravne na Koroškem

+386/(0)40 840-004

040 840 004